H2S

Hoe gevaarlijk is waterstofsulfide?

Wat is waterstofsulfide?

Dit sterk ruikende gif staat ook wel bekend als H2S of zwavelwaterstof. Het is een kleurloos, brandbaar en dodelijk gas dat met name vrijkomt bij rottingsprocessen van organische materialen. Het is in veel gevallen herkenbaar door zijn merkwaardige geur, die door veel mensen wordt vergeleken met de geur van rottende eieren. H2S komt bijvoorbeeld vrij wanneer er wordt gegraven bij sloten.

Zwavelwaterstof is zwaarder dan lucht, waardoor het naar beneden zakt en zich daar vervolgens zal gaan ophopen. Het komt door deze reden voornamelijk voor in riolen, kruipruimten en mestkelders.

Wat zijn de gevaren van H2S?

Het gevaar loert voornamelijk in het feit dat de opmerkelijke geur van waterstofsulfide op een bepaald moment niet meer te ruiken zal zijn. Op het moment dat je het niet meer ruikt, zal de reukzenuw hoogstwaarschijnlijk al verlamd zijn geraakt en zul je het ook nagenoeg zeker niet overleven. Het mag daardoor terecht een echte sluipmoordenaar genoemd worden. Dit maakt wel duidelijk dat dit gif zeer ernstige gevolgen met zich mee brengt voor alle personen die met H2S in aanraking komen.

De grenswaarde voor H2S is vastgesteld op 1,6 ppm (part per million). Je loopt dus geen risico op schade aan de gezondheid bij een lagere aanwezige waarde van 1,6 ppm. Echter, zul je pas vanaf een concentratie van 100 ppm het gas niet meer ruiken en zal er direct schade toetreden. In dit geval ben je eigenlijk al te laat, waardoor het van groot belang is om H2S tijdig te bestrijden. De lange termijn gevolgen zijn daarentegen ook nog niet bekend, voor situaties waarin men continue wordt blootgesteld aan waardes die acceptabel zijn.
De voornaamste klachten die voorkomen bij aanraking met H2S zijn: hoofdpijn, duizeligheid en tranende ogen. Op dat moment dien je meteen op te treden om te voorkomen dat de klachten zullen verergeren en dat er verder gevaar optreed voor andere mensen om je heen.

Hoe kun je H2S bestrijden?

Met gasdetectieapparatuur kan H2S tijdig worden opgemerkt en kunnen er direct voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Echter, zullen de meeste voorzorgsmaatregelen de huidige situatie enkel maskeren. Het is daarom van cruciaal belang om het probleem preventief te voorkomen, waarbij de oorzaak van het probleem direct wordt aangepakt. Dit kan gerealiseerd worden door een speciaal nutriënt zeer nauwkeurig te verspreiden in bijvoorbeeld een rioleringssyteem of rioolzuiveringsinstallaties. Wanneer dit automatisch wordt verspreid, zul je te allen tijde beschermd zult zijn tegen deze schadelijke gassen.

Ruik je op dit moment een zwavelgeur in het gebouw waar je werkzaam bent? Dan is het altijd verstandig om direct in actie te komen en luchtonderzoek te laten uitvoeren. Een binnenmilieu-expert zal vervolgens een monstername afnemen en met detectieapparatuur een luchtanalyse uitvoeren. Nadat het onderzoek in het laboratorium is afgerond, zul je passend advies krijgen over hoe het probleem zo snel en eenvoudig mogelijk opgelost kan worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *