Fundering

Als je een huis gaat bouwen is het natuurlijk verstandig om eerst eens te kijken hoe je dit precies gaat doen. Een huis zonder fundering is namelijk een slecht plan. Je moet weten wat je te wachten staat en wat je opties zijn. De fundering is de basis van een huis en hier rust het huis dan ook op. Deze kunstmatige ondergrond is er om te voorkomen dat verzakkingen plaatsvinden. Er zijn veel verschillende constructies en bouwgronden, afhankelijk hiervan wordt de fundering gekozen. Het ene huis huis heeft dus een andere fundering als het andere huis.

Wat voor soort fundering heeft jouw huis nu precies nodig?  Eerst moet de ondergrond van het huis worden onderzocht. Een ingenieur doet een grondonderzoek en op basis hiervan wordt er bepaald wat voor soort fundering nodig is. Zo kunnen er stapsgewijs plannen worden gemaakt voor de bouw van de woning. De aard van de grond bepaalt het meest over het type fundering dat gebruikt zal worden. De volgende funderingstypes zijn mogelijk:

Rechtstreekse fundering, oftewel fundering op staal

De meest toegepaste fundering in Nederland is de rechtstreekse fundering. Dit type is ongewapend en wordt opgevuld met stortbeton. Er wordt een brede zone gemaakt waarbij alle muren gemakkelijk op te trekken zijn. De dikte van deze zones worden vooraf goed berekend. Dit is omdat een muur die meer lasten moet dragen dikker moet zijn dan bijvoorbeeld een dun binnenmuurtje. Dit hangt dus ook af van waar de muren komen.

Strokenfundering

Dit type fundering lijkt veel op een rechtstreekse fundering, maar is toch een tikkeltje anders. In plaats van ongewapend beton, stortbeton, gebruik je gewapend beton. Dit betontype is sterker en hierdoor zijn er minder materialen nodig. Het enige nadeel wat hier bij komt kijken, is het prijskaartje. Gewapend beton is namelijk duurder.

Fundering op putten of palen

Zodra de grond onder een bouwplaats dieper dan 5 meter is, wordt er gebruik gemaakt van diepte fundering. De ingenieur zal eerst de bouw van een huis onderzoeken.  Zodra het duidelijk is waar de belangrijkste draagpunten van een huis zitten, kan er een plan gemaakt worden voor de fundering van het huis. Op de plekken waar het huis meeste druk uitoefent, worden putten of palen diep in de grond geplaatst. Zo nodig, worden deze zelfs in de grond geboord. Dit is allemaal mogelijk, maar kost wel wat! Houd er dus rekening mee dat dit type fundering kostbaar is.

Zwevende vloerplaat

Net zoals fundering op putten of palen wordt dit type fundering gebruikt bij waterachtige gebieden. Het woord zegt het al, maar een zwevende vloerplaat wordt dus niet ondersteund door fundamenten. Het gewapende beton wordt direct op de grond gestort. Dit type wordt aangeraden als je geen kelder of kruipkelder wilt bouwen en gaat bouwen op volle grond.