Verzekeringen bij Renovaties

Brandverzekering en andere verzekeringen bij renovaties

Een verbouwing of renovatie brengt niet alleen veel werk met zich mee, maar ook de nodige zorgen. Het is belangrijk om goed verzekerd te zijn, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Een brandverzekering is een absolute must, aangezien de kans op brand tijdens verbouwingswerken aanzienlijk hoger is. Het is ook belangrijk om verbeteringswerken te melden aan je brandverzekeraar om zeker te zijn dat je voldoende gedekt bent. Naast de brandverzekering zijn er nog andere verzekeringen die belangrijk kunnen zijn tijdens een verbouwing of renovatie.

Werken melden bij brandverzekeraar

Als je werken uitvoert die de indeling van de woning wijzigen of die de waarde van de woning ingrijpend doen stijgen, is het nodig om de brandverzekeraar hiervan op de hoogte te brengen. Dat is omdat de verzekeraar het nieuwwaardebedrag bepaalt op basis van een vragenlijst of een evaluatierooster. Deze vragenlijst houdt onder andere rekening met het aantal kamers, het aantal gevels en de oppervlakte van de ruimtes. Als dergelijke gegevens wijzigen, zal ook het verzekerde bedrag wijzigen. En dat is belangrijk, want bij een schadegeval wil je niet onderverzekerd zijn. Dan zal de verzekeraar namelijk slechts een deel van de schade vergoeden. Het volstaat om de verzekeraar of de verzekeringstussenpersoon per e-mail op de hoogte te brengen. Vooraf dien je de verzekeraar niet op de hoogte te brengen van de plannen.

ABR-verzekering

Tijdens de renovatiewerken zal de brandverzekering gewoon blijven lopen. Het is echter wel zo dat de dekking tijdens de verbouwingswerken beperkter kan zijn. Als het gebouw bijvoorbeeld door de werken niet langer winddicht is, zal de verzekeraar stormschade niet langer dekken. Ook waterschade is in sommige gevallen niet gedekt. Daarom kan het nuttig zijn om bij ingrijpende renovatiewerken een ABR-verzekering af te sluiten (Alle Bouwplaats Risico). Deze ABR-verzekering dekt onder andere de aansprakelijkheid voor schade aan derden, bijvoorbeeld als je door de werkzaamheden een scheur in de gevel van de buren veroorzaakt. Ook materiële schade aan de eigen goederen of diefstal op de werf wordt meestal gedekt. Wat al dan niet is verzekerd, kan per verzekeringspolis verschillen. Het is aan te raden om deze polis goed door te nemen.

Familiale verzekering

Bij minder ingrijpende werken die je zelf uitvoert, is een ABR-verzekering wellicht te veel van het goede. Dan is het wel goed om over een familiale verzekering te beschikken. Ook als je bijvoorbeeld zelf een verhuizing uitvoert, kan je niet zonder een familiale verzekering. De familiale verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij je per ongeluk wat op een geparkeerde wagen laat vallen.

Schuldsaldoverzekering

Om het renovatieproject te financieren, heb je mogelijk een lening afgesloten. In sommige gevallen zal de financiële instelling je verplichten om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Ook als de financiële instelling dit niet doet, kan het interessant zijn om zelf een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Hiermee bescherm je eventuele erfgenamen. De verzekeraar zal bij jouw overlijden de openstaande lening of een deel van de lening aflossen, zodat de schulden niet overgaan op je erfgenamen.

Als beide partners samen de lening hebben afgesloten, kunnen ze een schuldsaldoverzekering afsluiten die telkens 50% van de openstaande schuld dekt. Zo blijft de langstlevende partner met hoogstens de helft van de openstaande schuld achter. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook 100% van de openstaande schuld afdekken, waardoor de gehele openstaande schuld wegvalt. De premie voor de schuldsaldoverzekering wordt berekend op basis van het risico op overlijden. Wie ouder is of rookt, zal bijvoorbeeld meer betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *