archeologisch onderzoek

Een nieuwbouw woning bouwen? Dit gaat er aan vooraf

Je hebt een grote droom en dat is om een nieuwbouwwoning te laten bouwen. Een huis waar jij alles aan bepaalt. Van de stenen tot aan de indeling, jouw wil is wet. Een woning is alleen niet zo gebouwd, daar gaat een enorme tijd overheen. Het duurt maanden voordat het huis staat, maar er gaat ook nog van alles aan vooraf. Een archeologisch onderzoek is daar een voorbeeld van. Alles over zo’n onderzoek lees je in dit artikel.

Redenen voor een archeologisch onderzoek

Het is in Nederland verplicht om archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Dit is dan ook wettelijk vastgelegd. Of het nou gaat om de bouw van een vrijstaand huis of van een hele woonwijk. Je kunt niet onder dit onderzoek uit. 

Het doel van een archeologisch onderzoek is om te onderzoeken of er archeologisch erfgoed aanwezig is. Dat kan in de bodem zitten en daarom moet er goed onderzoek verricht worden. Stukken die met zo’n onderzoek worden gevonden worden dan ook heel bestudeerd en onderzocht. Zulke vondsten kunnen namelijk iets vertellen over de levenswijze van onze voorouders. 

Allereerst wordt er een vooronderzoek gedaan. Daaruit moet blijken of er een groter bodemonderzoek nodig is. 

De verschillende onderzoeken

Zo’n archeologisch onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Dit noemen we ook wel vooronderzoeken. Deze moet secuur worden uitgevoerd, want die uitkomst is belangrijk voor de volgende stappen van het archeologisch onderzoek.

We beginnen altijd met het bureauonderzoek. Dit onderzoek vindt letterlijk plaats achter het bureau. Er worden dan kaarten en andere bronnen geraadpleegd. Dit type voorwerk zorgt ervoor dat een goede werkwijze en uitvoering gehanteerd kan gaan worden.

Daarna kan er een grondradaronderzoek worden uitgevoerd. Er worden dan elektromagnetische pulsen ingezet, die ervoor zorgen dat er een beeld wordt gecreëerd van de ondergrond. 

Tevens kan er gekozen worden voor een booronderzoek. Vaak wordt die meteen na het bureauonderzoek uitgevoerd. Aan de hand daarvan wordt duidelijk of er ook opgravingen gedaan moeten worden. De gemeente bepaalt meestal wat voor onderzoek er verricht moet worden.

Houd hier rekening mee

Als je weet dat er archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden, dan kun je dat het beste meteen in werking zetten. Zo’n onderzoek neemt namelijk een hele hoop tijd in beslag. Hoelang zo’n onderzoek duurt is moeilijk vooraf te zeggen. We weten wel dat je voor een bureauonderzoek al 1 tot 3 weken moet rekenen. Daarna volgt vaak ook nog het booronderzoek, dat ook weer 1 tot 3 weken tijd in beslag neemt.

Wil de gemeente daarna nog opgravingen laten doen? Dan kun je daar 4 tot 12 weken voor uit trekken. Besef dus dat je een paar maanden kwijt bent voordat je überhaupt kunt gaan bouwen. Daar dien je dus wel rekening mee te houden in de planning. Anders word je teleurgesteld of kom je misschien wel in de problemen. Een bouwbedrijf kan dus niet meteen van start met de bouw. Het archeologisch onderzoek moet altijd eerst gebeuren.

Afhankelijk van de grond kan de gemeente of de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bepalen dat je niets aan de bodemcondities mag veranderen. Ga je dat toch doen? Dan betekent dit dat je een archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren en dat je zelf voor de kosten opdraait. 

Houd er rekening mee dat ze hier niet alleen de kosten van het onderzoek zelf bedoelen, maar ook de uitwerking en de reportage van het onderzoek. Wat de kosten zullen zijn is moeilijk te zeggen. De prijs hangt van verschillende factoren af, zoals bijvoorbeeld de omvang van de bodemingreep en de verwachte diepteligging van de archeologische waarden. 

Weet dus waar je aan begint als je een nieuwbouwhuis wil laten bouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *