BHV Trainingen Volgen voor Veiligheid op de Werkvloer

BHV basiskennis, belangrijk voor iedereen

BHV oftewel bedrijfshulpverlening is enorm belangrijk. Elk bedrijf is dan ook verplicht om de BHV in de onderneming goed te regelen. Er moeten BHV’ers op de werkvloer aanwezig zijn die personeel, klanten en gasten in veiligheid kunnen brengen in geval van nood. Denk bijvoorbeeld aan een brand of andere gevaarlijke situatie. Op zulke momenten moeten er leiders zijn die eerste hulp kunnen verlenen, maar ook mensen die iedereen veilig naar buiten kunnen begeleiden.

Een BHV training

Als bedrijf zijnde moet je ervoor zorgen dat er genoeg BHV’ers aanwezig zijn in het bedrijf. Er is niet een bepaald aantal wat aanwezig moet zijn. Dat is natuurlijk best moeilijk inschatten, want wanneer heeft een bedrijf er genoeg? Gelukkig kan dat wel ergens op gebaseerd worden. Hoeveel BHV’ers een bedrijf nodig heeft, kun je namelijk toetsen met de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Vaak zijn er in een bedrijf al meerdere BHV’ers aanwezig. Die hebben dan eerder al hun BHV behaald bij een andere werkgever. Mocht dat niet zo zijn, dan zullen jullie zelf in die trainingen moeten investeren. Ook als jullie te weinig BHV’ers hebben op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Jullie moeten er met zo’n training er wel rekening mee houden dat die op jullie wensen en behoeften afgesteld kan worden. Een BHV training op een school zal anders in elkaar gestoken moeten worden dan een BHV training in een fabriek bijvoorbeeld. Zo zijn er natuurlijk nog meer branches die sterk van elkaar verschillen en waar een training dan ook op aangepast moet worden. 

Het fijnste is als een BHV training bij jullie op locatie gehouden wordt zoals de trainingen van 112BHV. Jullie medewerkers moeten de eerste hulp namelijk ook op de werkvloer gaan uitoefenen. Dan kan een training het beste op locatie gehouden worden, zodat ze meteen de theorie in de praktijk kunnen toepassen. 

Waarom BHV training?

Als je een startende onderneming bent dan is de kans groot dat je personeel in dienst hebt die al BHV-cursussen hebben gevolgd. Toch is het dan van belang om jaarlijks een herhaalcursus aan te bieden. Het handigste is dan om de cursus bij jullie op locatie te geven. Dan zijn ze meteen op de plek waar de situaties zich ook echt voor kunnen doen.

Het is enorm belangrijk om de kennis te blijven herhalen. Een BHV certificaat is ook maar één jaar geldig. Daarna moet je elk jaar opnieuw een herhalingscertificaat halen. Dat valt ook uit te leggen.

Als BHV’er moet iemand ervoor zorgen dat iedereen in veiligheid wordt gebracht. Dat houdt in dat je mensen moet kunnen evacueren. Daarnaast houdt het ook in dat je mensen moet kunnen reanimeren. Dat vergt best veel van iemand. Daarom is het ook belangrijk om die kennis te blijven herhalen. 

Als het goed is moet je als BHV’er namelijk niet dagelijks iemand reanimeren. Dat betekent dat die kennis veel sneller verdwijnt, omdat je niet dagelijks de praktijk meemaakt. Als je iets vaak genoeg doet, komt het in je systeem en wordt het automatisme. Iets wat je niet vaak doet, doe je vaak niet goed. Dat wil eigenlijk zeggen dat je nog meer ongelukken voorkomt als het personeel jaarlijks getraind wordt op een BHV herhaling. 

Als bedrijf moet je er niet alleen voor zorgen dat het personeel de juiste kennis krijgt en daarvan op de hoogte blijft. Jullie moeten ook zorgen voor de juiste uitrusting. Hieronder vallen bijvoorbeeld veiligheidsvestjes en zaklampen, maar ook brandblussers en communicatiemateriaal. In sommige branches kan het zelfs nodig zijn om noodstroomgeneratoren te hebben. Dat zal dan blijken uit de risicoscan, die ook laat zien hoeveel BHV’ers een bedrijf nodig heeft op de werkvloer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *