Bronbemaling

Veilig en effectief werken met bronbemaling

Nederland staat wereldwijd bekend als ‘dat kleine landje dat een voortdurende strijd tegen het water voert’. En dat is ook niet gek, met een geografische ligging aan zee en een landoppervlakte dat voor ongeveer een derde onder zeeniveau ligt. En al dat water, daar hebben we een ambivalente houding mee. Het geeft ons immers vruchtbare grond, maar kan ook een bedreiging vormen. Om precies de juiste balans hierin te vinden, reguleren diverse instanties het grondwaterpeil zorgvuldig. Maar wat moet je als dat grondwater lokaal in de weg zit?

De grote invloed van het grondwaterpeil

Het grondwater in ons land houdt de gemoederen flink bezig. Zeker na de recordhoeveelheid regen in 2023. Boeren voorspellen dat oogsten gaan mislukken, en willen een lager grondwaterpeil om met tractoren het land op te kunnen. Natuurorganisaties daarentegen zien het huidige hoge waterpeil als een zegen voor flora en fauna.

Waar niet iedereen zich bewust van is, is dat het grondwater ook invloed heeft op werkzaamheden in de grond voor gebouwen of infrastructuur. Om veilig en effectief te kunnen werken, is het namelijk nodig een droge bouwput te creëren. Dat is mogelijk door middel van bronbemaling. 

Bronbemaling: tijdelijke en lokale regulering van grondwater

Aanleg, reparaties of vervanging van infrastructuur of gebouwen zoals funderingen, kelders, tunnels, rioleringsbuizen of leidingen vraagt om een droge omgeving. Zo kunnen bouwprofessionals effectief en veilig werken. Wil men tijdelijk en lokaal het grondwater verlaagd hebben, dan is bronbemaling de ideale oplossing. Hierbij wordt water via drains opgepompt en afgevoerd via een leiding, naar een naastgelegen sloot bijvoorbeeld. Ben je als aannemer of zzp’er in de bouw of infra op zoek naar een professionele waterexpert die relatief kleine projecten snel en uitvoer kan brengen? Kijk dan op Bronbemaling.com

Verschillende methoden

Er zijn uiteenlopende methodes om het grondwaterpeil te verlagen. Hoofdzakelijk kun je het onderscheid maken tussen horizontale of verticale bronbemaling. Verticale bronbemaling is de meest eenvoudige en daardoor populairste methode. Via filters die aangesloten zijn op een verzamelleiding wordt het water met behulp van een pomp afgevoerd. Bij horizontale bronbemaling worden de drains horizontaal ingegraven. Deze methode past men bijvoorbeeld toe wanneer verticale bemaling minder geschikt of onmogelijk.

Ecologisch verantwoorde bronbemaling

Bronbemaling kan invloed hebben mens en natuur. Daarom is het belangrijk om altijd de methode de kiezen met de minste impact. Een goed voorbeeld van een dergelijke specifieke methode is retourbemaling. Wordt er geen grondwater opgepompt om de bouwplaats droog te houden, maar om te gebruiken bij bouwwerkzaamheden? Dan is retourbemaling ideaal omdat het gebruikte water wordt gezuiverd en wordt geretourneerd naar hetzelfde gebied. Dit voorkomt onder meer het verplaatsen van verontreinigd grondwater en andere schade aan het milieu.

Bronbemaling is nodig om stabiele constructies te kunnen maken, en veilig te werken. Een absolute must tijdens een project dus!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *